một số Plugin thông dụng trong Sketchup

một số Plugin thông dụng trong Sketchup dowload tại link này https://drive.google.com/file/d/17Oq1ILZO5manFofSXlCgbPjSrk8KrJwM/view?usp=sharing Plugin + Hdri...